O projektech


Fond pro podporu vědecké činnosti FF UP poskytuje grantovou podporu pro originální výzkum a z něj vycházející publikace zaměstnanců FF UP. Cílem podpory je napomáhat vydávání vysoce kvalitních publikačních výstupů různých druhů (knihy, kapitoly v knihách, články, ostatní), které FF UP definuje jako strategické z hlediska hodnocení vědy a výzkumu.

Výzvy FPVČ

Informace k aktuálním výzvám lze nalézt na webových stránkách fakulty v sekci Interní projekty.

Přihlášky

Přihlášky se zasílají v příslušném termínu elektronicky na e-mail: petra.hubena@upol.cz
Do věci uveďte: FPVČ (rok výzvy a segment výzvy)

Přihlášení
Organizátor: