O projektech


Fond pro podporu vědecké činnosti FF UP poskytuje grantovou podporu pro originální výzkum a z něj vycházející publikace zaměstnanců FF UP. V aktuální výzvě budou poskytovány dvou- až tříleté standardní projekty pro jednotlivce nebo dvou- či tříčlenné týmy a tříleté multidisciplinární týmové projekty pro maximálně pětičlenné týmy.

Výzva

Výzva k podávání projektů FPVČ 2019
Často kladené otázky při tvorbě rozpočtu a realizaci projektů

Text platné Směrnice děkana FF č. SD-02/2016 o Zásadách podávání, hodnocení a čerpání podpory projektů v rámci FPVČ lze nalézt na webových stránkách fakulty v sekci Interní projekty.

Kontakty

V případě dotazů, na něž nenaleznete odpověď ve zmíněných dokumentech, kontaktujte, prosím, Janu Kopečnou (jana.kopecna@upol.cz) nebo Antonína Kalouse (antonin.kalous@upol.cz).

Postup

Stručný návod jak postupovat při podání žádosti o projekt.

  • přihlaste se do systému svými portálovými údaji a v záložce „Nový projekt“ zvolte typ projektu
  • vyplňte dostupné údaje a projekt uložte
  • dále jej můžete upravovat v záložce „Moje projekty“, zde je také nutno nahrát přílohu ve formátu .docx nebo .pdf
  • po vyplnění všech povinných náležitostí se zpřístupní tlačítko „Podat“, kterým žádost odešlete

Přihlášení
Termíny

Podání žádosti od:
5. února 2019

Nejpozději do:
3. března 2019

Uzavření hodnocení:
22. března 2019

Zveřejnění výsledků:
23. března 2019

Organizátor: