Úvod


Tento systém slouží k zápisu studentů na bakalářské závěrečné práce psané pod garancí Katedry ekonomických a manažerských studií.
Zápis probíhá v souladu s Pokynem vedoucího ke státním závěrečným zkouškám na KEMS.

Na bakalářské práce se zapisují výhradně studenti 2. ročníku bakalářského studia.


Postup

Studenti se do systému hlásí stejným přihlašovacím jménem a heslem, jako do Portálu UP.

V prvním kroku se studenti zapíší ke svému studijnímu oboru. Ve druhém kroku se zapíší k vybranému vedoucímu práce. Nastavené kapacity jsou nepřekročitelné.

V případě úspěšného zápisu k vedoucímu práce studenti kontaktují vedoucího k domluvě na tématu práce. Studenti pak musí zadání závěrečné práce vložit do IS STAG.

Zápočty za všechny diplomové semináře zadávají vedoucí prací, avšak studenti je musí o zadání po splnění podmínek příslušného semináře o toto zadání požádat (z technickcýh důvodů na straně STAGu)!

Přihlášení
Termíny

Zahájení zápisů
28. října 2023

Uzavření zápisů
10. dubna 2024